Menu Sluiten

Info o školení

Säker användning av diisocyanater som används i lim, tätningsmedel och skum av polyuretan (PU)

Den 4 augusti 2020 publicerades en europeisk begränsning för diisocyanater av EU:s myndigheter enligt REACH, för att undvika potentiell sensibilisering för dessa ämnen, som vanligtvis finns i polyuretanprodukter som inte härdats, som t.ex. lim, tätningsmedel och skum av polyuretan. Den nya begränsningen kräver extra etiketter och utbildning före yrkesmässig användning av produkter som innehåller > 0,1 % monomeriska diisocyanater.
Lim och tätningsmedel av polyuretan är mångsidiga och säkra när de används korrekt. De används huvudsakligen i tillämpningar inom bygg, transport, montering och mycket mer. Polyuretanprodukter tillverkas genom en reaktion av isocyanater och polyoler, så begränsningen är särskilt relevant vid yrkesmässig användning av polyuretanprodukter.

Polyuretanutbildning krävs efter augusti 2023
Från och med den 24 augusti 2023 krävs utbildning för yrkesmässig och industriell användning av produkter med en monomerisk diisocyanatkoncentration på > 0,1 %. Soudal har samarbetat med FEICA, den europeiska branschorganisationen för tätnings- och limindustrin samt med ISOPA och ALIPA, diisocyanattillverkarnas branschorganisation, för att förbereda utbildningsmaterial till våra kunder och alla yrkesmässiga användare av lim, tätningsmedel och skum av polyuretan.

Utbildningen är inte avsedd som ersättning eller ändring av några hälso- och skyddskrav utan som ett tillägg till dessa. För att informera användare om de produkter som berörs, måste utbildningskravet nämnas på förpackningen efter den 24 februari 2022. För att garantera att yrkemässiga användare informeras även om de köper butiksprodukter, så rekommenderar vi att informationen inkluderas även på butiksprodukter.
Utbildningsmaterial finns tillgängligt februari 2022
Utbildningsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på alla officiella EU-språk, via en e-utbildningsplattform i februari 2022, i tid för att alla användare av polyuretanprodukter ska kunna utbildas och certifieras före den 24 augusti 2023. Online-utbildningen går att nå via stationära datorer, tablets och mobila enheter.
Eleverna kommer att få ett personligt certifikat efter slutförande av utbildningen.

Soudal vidtar alla nödvändiga steg för att säkerställa att online-utbildningen för användning av tätningsmedel, lim och skum av polyuretan blir tillgänglig utan kostnad för Soudals kunder. Kontrollera eventuella nationella bestämmelser i ditt land.

Zgornja povezava je idealna za tipično uporabo PU tesnil, pen in lepil v majhni embalaži (kot so kartuše, vrečke iz folije ali pločevinke iz PU pene). Za katero koli drugo uporabo PU (npr. sodi, odprte mešanice) lahko ustrezno usposabljanje izberete s celotnega seznama : povezava

Några vanliga frågor besvaras nedan

Är diisocyanater säkra?
Som många andra ämnen, är användningen av diisocyanater säker när den sker enligt relevanta åtgärder för riskhantering och säkerhet. Det är även viktigt att veta att det inte finns några diisocyanater i färdiga artiklar. Diisocyanater används enbart som reaktiva kemikalier, de reagerar med polyol för att bilda polyuretanprodukten och förbrukas vid härdningen.
Vad är sensibilisering?
Sensibilisering innebär att en person, vid exponering, kan bli allergisk mot ämnet. Detta händer även för personer som kommer i kontakt med pollen eller mögel. En person som är sensibiliserad kan få en kraftig allergisk reaktion med andningspåverkan (t.ex. astma) varje gång personen kommer i kontakt med ämnet (även vid låga koncentrationer). Majoriteten av individer med relaterad astma uppvisar förbättring eller total återhämtning när exponeringen upphör.
Vad behöver en distributör eller återförsäljare göra?
Denne behöver förmedla informationen från produktens leverantör till sina kunder. Utbildningskraven före yrkesmässig användning, kommer redan att vara tryckt på förpackningen. Eftersom en distributör inte själv använder produkten, behövs ingen utbildning av butikspersonalen.
Hur påverkas kundernas användning av begränsningen?
Den nya bestämmelsen gäller endast för yrkesmässig och industriell användning. En separat begränsning för konsumentanvändning trädde i kraft för flera år sedan, och introducerade ett krav på skyddshandskar på förpackningar för polyuretanprodukter avsedda för konsument.
Ska polyuretanprodukter i butikskanaler märkas på motsvarande sätt?
Då det är möjligt för yrkesmässiga användare att köpa polyuretanprodukter via butikskanaler, rekommenderar Soudal att de nya meningarna även inkluderas på etiketten för polyuretanprodukter i butik. Detta kommer att förberedas av Soudal för alla polyuretanprodukter.
Kommer lim, tätningsmedel och skum av polyuretan fortfarande att finnas tillgängligt?
Begränsningen har som mål att undvika osäker hantering av diisocyanater, inte att begränsa produkttillgängligheten. Tack vare sina unika egenskaper i många tillämpningar, kommer lim, tätningsmedel och skum av polyuretan fortsatt att ha en utbredd tillgänglighet.
Vilket tidperspektiv krävs?
Den nya bestämmelsen innebär att alla yrkesmässiga användare av polyuretanprodukter ska vara utbildade och certifierade före den 24 augusti 2023. Utbildningskraven ska nämnas på de förpackningar som finns på marknaden från den 24 februari 2022. Polyuretanprodukter som finns på marknaden före den 24 februari 2022, påverkas inte av denna bestämmelse om etiketteringskrav.
Tveka inte att kontakta ditt lokala Soudal-kontor om du har ytterligare frågor eller behöver mer information.