Menu Sluiten

Informacije o usposabljanju

Varna uporaba diizocianatov, ki se uporabljajo v poliuretanskih (PU) lepilih, tesnilih in penah

Organi EU so 4. avgusta 2020 v okviru uredbe REACH objavili evropsko omejitev za diizocianate, da bi preprečili morebitno preobčutljivost zaradi teh snovi, ki so običajno prisotne v nevtrjenih izdelkih iz PU, kot so lepila, tesnila in pene iz PU. Ta nova omejitev zahteva dodatno označevanje in usposabljanje pred profesionalno uporabo izdelkov, ki vsebujejo > 0,1 % monomernih diizocianatov.

Lepila in tesnila iz PU so ob pravilni uporabi vsestranska in varna. Uporabljajo se za številne aplikacije v gradbeništvu, prometu, montaži in še marsikje drugje. Izdelki iz PU so izdelani z reakcijo izocianatov in poliolov, zato je omejitev posebej pomembna za profesionalne uporabnike izdelkov iz PU.

Usposabljanje PU je potrebno do avgusta 2023

Od 24. avgusta 2023 je za profesionalne in industrijske uporabnike izdelkov z monomernim diizocianatom s koncentracijo > 0,1 % potrebno usposabljanje. Družba Soudal je v sodelovanju z evropskim industrijskim združenjem za tesnila in lepila FEICA ter industrijskima združenjema proizvajalcev diizocianatov ISOPA in ALIPA pripravila gradivo za usposabljanje, ki ga bodo uporabljale njene stranke in vsi profesionalni uporabniki lepil, tesnil ali pene iz PU. Uvodni videoposnetek je na voljo tukaj.
Usposabljanje ne nadomešča ali spreminja drugih zdravstvenih in varnostnih zahtev, temveč jih dopolnjuje. Za obveščanje uporabnikov zadevnih izdelkov je treba zahtevo po usposabljanju navesti na embalaži od 24. februarja 2022 dalje. Da bi zagotovili, da so poklicni uporabniki obveščeni tudi pri nakupu maloprodajnih izdelkov, priporočamo, da se informacije vključijo tudi na maloprodajne izdelke.

Gradivo za usposabljanje na voljo do februarja 2022

Gradivo za usposabljanje bo prek platforme za e-učenje na voljo do februarja 2022 v vseh uradnih jezikih EU, dovolj zgodaj, da bodo vsi uporabniki izdelkov PU usposobljeni in certificirani do 24. avgusta 2023. Spletno usposabljanje bo dostopno prek namiznih računalnikov, tabličnih računalnikov in mobilnih naprav. Udeleženci usposabljanja bodo po uspešno opravljenem usposabljanju prejeli osebno potrdilo.
Ko bo gradivo za spletno usposabljanje na voljo, bo povezava do njega objavljena tukaj.
Družba Soudal izvaja vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bo to spletno usposabljanje za uporabo tesnil, lepil in PU-pene za stranke družbe Soudal na voljo brezplačno. Preverite tudi morebitne nacionalne določbe v svoji državi.

Zgornja povezava je idealna za tipične aplikacije PU kitov, pen in lepil v majhnih pakiranjih (kot so cevi, klobase ali pločevinke PU pene). Za druge aplikacije PU (kot so sodi, odprte mešanice) lahko izberete ustrezno usposabljanje s celotnega seznama: povezava

V nadaljevanju so podani odgovori na nekatera pogosto zastavljena vprašanja.

Ali so diizocianati varni?

Tako kot mnoge druge snovi je tudi uporaba diizocianatov varna, če se z njimi ravna v skladu z ustreznimi ukrepi za obvladovanje tveganja in varnostjo. Pomembno je tudi vedeti, da v končnih izdelkih ni mogoče najti diizocianatov. Dizocianati se uporabljajo le kot reaktivne kemikalije; reagirajo s poliolom, da nastane izdelek PU, in se porabijo med strjevanjem.

Kaj je senzibilizacija?

Senzibilizacija pomeni, da lahko oseba po izpostavljenosti postane alergična na snov. To se zgodi tudi številnim ljudem, ki so v stiku s cvetnim prahom ali plesnijo. Če je oseba senzibilizirana, lahko vsakič, ko je ponovno v stiku s snovjo (tudi pri zelo nizkih koncentracijah), pride do visoke alergijske reakcije z učinki na dihala (npr. astma). Pri večini oseb s sorodno astmo se po prenehanju izpostavljenosti pokaže izboljšanje ali popolno okrevanje

Kaj mora storiti distributer ali preprodajalec?

Informacije dobavitelja izdelka mora posredovati svojim strankam. Zahteva po usposabljanju pred profesionalno uporabo bo že natisnjena na embalaži. Ker distributer sam ne uporablja izdelka, usposabljanje osebja v trgovini ni potrebno.

Kako omejitev vpliva na uporabo s strani potrošnikov?

Ta nova uredba velja samo za strokovnjake in industrijo. Pred nekaj leti je začela veljati ločena omejitev za potrošniško uporabo, ki je uvedla zahtevo, da je treba embalaži potrošniških izdelkov iz PU priložiti rokavice.

Ali je treba izdelke iz PU v maloprodaji ustrezno označiti?

Ker lahko profesionalni uporabniki kupujejo izdelke iz PU v maloprodaji, Soudal priporoča, da se novi stavki o označevanju vključijo tudi na izdelke iz PU v maloprodaji. To bo za vse izdelke iz PU pripravila družba Soudal.

Ali bodo lepila, tesnilne mase in pene iz poliuretanskih polimerov še naprej na voljo?

Namen omejitve je preprečiti nevarno ravnanje z diizocianati in ne omejiti dostopnost izdelkov. Lepila, tesnila in pene iz PU bodo zaradi svojih edinstvenih lastnosti v številnih aplikacijah še naprej široko dostopni.

Kakšen čas je potreben?

Nova uredba pomeni, da morajo biti do 24. avgusta 2023 vsi poklicni uporabniki izdelkov iz PU usposobljeni in certificirani. Zahteve za usposabljanje morajo biti navedene na embalaži, ki se daje na trg od 24. februarja 2022. Na izdelke iz PU, ki so bili dani na trg pred 24. februarjem 2022, ta uredba glede te zahteve za označevanje ne vpliva.

Za več informacij se v primeru dodatnih vprašanj obrnite na lokalno pisarno družbe Soudal.