Menu Sluiten

Informatii despre antrenament

Utilizarea în siguranță a diizocianaților folosiți la adezivii, agenții de etanșare și spumele din poliuretan (PU)

În data de 4 august 2020, autoritățile UE au publicat în contextul REACH o restricție europeană privind diizocianații, pentru a evita posibila sensibilizare cauzată de aceste substanțe, prezente în mod obișnuit în produsele din PU neîntărite, precum adezivii, agenții de etanșare și spumele din PU. Această nouă restricție impune cerințe suplimentare privind etichetarea și instruirea înaintea utilizării profesioniste a produselor care conțin diizocianați monomerici în concentrație mai mare de 0,1 %.
Adezivii și agenții de etanșare din PU sunt adaptabili și siguri când sunt utilizați corect. Aceștia au numeroase aplicații în construcții, transporturi, asamblare și multe alte domenii. Produsele din PU sunt fabricate prin reacția dintre izocianați și polioli, deci restricția este relevantă în mod specific pentru utilizatorii profesioniști ai produselor din PU.

Instructajul privind PU obligatoriu din august 2023
Începând din 24 august 2023 este obligatoriu instructajul pentru utilizatorii profesioniști și industriali ai produselor care conțin diizocianați monomerici în concentrație mai mare de 0,1 %. Soudal a cooperat cu FEICA, asociația industriei europene a materialelor de etanșare și adezive, alături de ISOPA și ALIPA, asociațiile industriale ale producătorilor de diizocianați, pentru a elabora un material de instruire pe care să îl utilizeze clienții săi și toți utilizatorii profesioniști de adezivi, agenți de etanșare și spume din PU.
Instructajul nu înlocuiește și nu modifică alte cerințe în materie de sănătate și siguranță, ci le completează. Pentru a-i informa pe utilizatorii produselor în cauză, obligația de instruire trebuie menționată pe ambalaj începând de la 24 februarie 2022. Pentru a ne asigura că utilizatorii profesioniști sunt informați chiar și atunci când achiziționează produse cu amănuntul, recomandăm includerea informației și pe produsele comercializate cu amănuntul.
Material de instruire disponibil cel târziu în februarie 2022
Materialul de instruire va fi pus la dispoziție prin intermediul unei platforme de e-learning în toate limbile oficiale ale UE cel târziu în februarie 2022, rămânând astfel suficient timp pentru ca toți utilizatorii produselor din PU să fie instruiți și certificați până la 24 august 2023. Instructajul online va fi accesibil de pe computere, tablete și dispozitive mobile. După finalizarea cu succes a instructajului, cursanții vor primi un certificat personal.

Soudal ia toate măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea gratuită a acestui instructaj online privind utilizarea de către clienții Soudal a agenților de etanșare, a adezivilor și a spumelor din PU. Vă rugăm să consultați și eventualele dispoziții naționale în vigoare în țara dvs

Legătura de mai sus este ideală pentru aplicațiile tipice ale materialelor de etanșare, spumelor și adezivilor PU în ambalaje mici (cum ar fi cartușe, pungi de folie sau cutii de spumă PU). Pentru orice altă aplicație PU (de exemplu, butoaie, amestecuri deschise), puteți alege formarea corespunzătoare din lista completă : link

Mai jos găsiți răspunsurile la câteva întrebări frecvente

Prezintă siguranță diizocianații?
Ca multe substanțe, diizocianații pot fi utilizați în siguranță când sunt manipulați respectându-se măsurile relevante privind gestionarea riscurilor și siguranța. De asemenea, este important de știut că nu pot fi prezenți diizocianați în produsele finite. Diizocianații sunt utilizați numai ca reactanți chimici; aceștia reacționează cu poliolul pentru a forma produsul din PU și se consumă în timpul întăririi.
Ce este sensibilizarea?
Sensibilizarea înseamnă că, după expunere, o persoană poate deveni alergică la substanță. Acest lucru li se întâmplă multor oameni și când intră în contact cu polenul sau cu mucegaiul. Dacă persoana este sensibilizată, aceasta poate avea o reacție alergică intensă cu impact respirator (de exemplu, astm) de fiecare dată când intră din nou în contact cu substanța (chiar și în concentrații foarte mici). Majoritatea persoanelor cu astm alergic prezintă ameliorare sau chiar însănătoșire după încetarea expunerii.
Ce are de făcut un distribuitor sau revânzător?
Acesta trebuie să le transmită mai departe clienților săi informațiile primite de la furnizorul produselor. Obligația de instruire înaintea utilizării profesioniste va fi deja printată pe ambalaj. Deoarece distribuitorul nu utilizează el însuși produsul, nu este necesară instruirea personalului magazinului.
Cum influențează restricția utilizarea de către consumatori?
Noul regulament se aplică numai profesioniștilor și industriei. Pentru utilizarea de către consumatori a intrat în vigoare o restricție separată cu mai mulți ani în urmă, care a introdus obligația de a include mănuși în ambalajul produselor din PU destinate consumatorilor.
Trebuie etichetate în mod corespunzător produsele din PU de pe canalele de comercializare cu amănuntul?
Deoarece utilizatorii profesioniști pot achiziționa produse din PU de pe canalele de comercializare cu amănuntul, Soudal recomandă includerea noilor enunțuri de etichetare și pe produsele din PU comercializate cu amănuntul. Acestea vor fi pregătite de Soudal pentru toate produsele din PU.
Vor fi disponibile în continuare produsele de tipul adezivilor, al agenților de etanșare și al spumelor din PU?
Restricția vizează evitarea manipulării riscante a diizocianaților, nu restricționarea disponibilității produselor. Datorită proprietăților lor unice în numeroase aplicații, adezivii, agenții de etanșare și spumele din PU vor continua să fie disponibile la scară largă.
Care este orizontul de timp necesar?
Potrivit noului regulament, toți utilizatorii profesioniști ai produselor din PU trebuie să fie instruiți și certificați până la 24 august 2023. Obligațiile privind instruirea trebuie precizate pe ambalajele produselor introduse pe piață începând cu data de 24 februarie 2022. Produsele din PU care au fost introduse pe piață înainte de 24 februarie 2022 nu sunt afectate de acest regulament în ceea ce privește această obligație privind etichetarea.
Dacă aveți întrebări sau doriți informații suplimentare, nu ezitați să contactați biroul Soudal din zona dvs.