Menu Sluiten

Opplæringsinfo

Sikker bruk av diisocyanater, brukt i polyuretan (PU) lim, tetningsmidler og skum

4. august 2020 ble en europeisk restriksjon om diisocyanater publisert av EU-myndighetene under REACH, for å unngå potensiell sensibilisering av disse stoffene, som vanligvis finnes i ikke-herdede PU-produkter som PU-lim, -tetningsmidler og -skum. Denne nye restriksjonen krever ekstra merking og opplæring før profesjonell bruk av produkter som inneholder > 0,1% monomere diisocyanater.
PU-lim og -tetningsmasse er allsidige og trygge når de brukes riktig. De anvendes til mange bruksområder innen konstruksjon, transport, montering og mange flere. PU-produkter lages ved at isocyanater og polyoler reagerer, og begrensningen er derfor spesielt relevant for profesjonelle brukere av PU-produkter.

PU-opplæring kreves innen august 2023
Fra 24. august 2023 kreves opplæring for profesjonelle og industrielle brukere av produkter med en monomer diisocyanatkonsentrasjon på > 0,1 %. Soudal har samarbeidet med FEICA, den europeiske bransjeforening for fugemasse og lim, sammen med ISOPA og ALIPA, bransjeorganisasjonene for produsenter av diisocyanat, for å forberede opplæringsmateriell til bruk for sine kunder og alle profesjonelle brukere av PU-lim, -fugemasse eller -skum.
Opplæringen erstatter eller endrer ikke andre helse- og sikkerhetskrav, men er et tillegg til dem. For å informere brukerne av de gjeldende produktene, skal opplæringskravet nevnes på emballasjen fra og med 24. februar 2022. For å sikre at profesjonelle brukere blir informert selv ved kjøp av detaljhandelprodukter, anbefaler vi at informasjonen også gjengis på detaljhandelprodukter.
Opplæringsmateriell tilgjengelig i februar 2022
Opplæringsmateriell vil bli gjort tilgjengelig via en e-læringsplattform innen februar 2022 på alle offisielle EU-språk, tidsnok til at alle brukere av PU-produkter kan bli opplært og sertifisert innen 24. august 2023. Online opplæring vil være tilgjengelig via datamaskin, nettbrett samt mobile enheter. Deltakere vil motta et personlig sertifikat etter vellykket gjennomføring av opplæringen.

Soudal gjennomfører alle nødvendige skritt for å sikre at denne online opplæringen i bruk av tetningsmidler, lim og PU-skum av Soudal-kunder, vil bli gjort tilgjengelig gratis. Sjekk også eventuelle nasjonale bestemmelser i ditt land.

Linken ovenfor er ideell for typiske bruksområder av PU-forseglingsmidler, skum og lim i små emballasjer (som patroner, folieposer eller PU-skumbokser). For enhver annen PU-applikasjon (f.eks. trommer, åpne blandinger), kan du velge riktig opplæring fra den komplette listen: link

Noen ofte stilte spørsmål blir besvart nedenfor

 

Er diisocyanater trygge?
Som mange andre stoffer er bruk av diisocyanater trygt når de håndteres i henhold til relevant risikostyring og sikkerhetstiltak. Det er også viktig å vite at ingen diisocyanater finnes i ferdige artikler. Diisocyanater brukes bare som reaktive kjemikalier; de reagerer med polyol for å danne PU-produktet og forbrukes under herding.
Hva er sensibilisering?
Sensibilisering betyr at en person kan bli allergisk mot stoffet etter eksponering. Dette skjer også for mange mennesker som kommer i kontakt med pollen eller mugg. Ved sensibilisering kan personen ved hver ny kontakt med stoffet (selv ved svært lave konsentrasjoner) få en sterk allergisk reaksjon med påvirkning av åndedrettsorganene (f.eks. astma). De fleste personer med relatert astma viser forbedring eller full bedring etter at eksponeringen opphører.
Hva må en distributør eller forhandler gjøre?
Han skal videreformidle informasjonen fra produktleverandøren til sine kunder. Kravet til opplæring før profesjonell bruk, vil allerede være trykt på emballasjen. Siden en distributør ikke bruker produktet selv, kreves ingen opplæring av butikkpersonell.
Hvordan påvirker begrensningen forbrukernes bruk?
Denne nye forskriften gjelder bare for fagfolk og industri. En egen restriksjon for forbrukernes bruk trådte i kraft for flere år siden, og medførte kravet om å inkludere hansker med emballasjen til PU-forbrukerprodukter.
Skal PU-produkter i detaljhandelen merkes på tilsvarende måte?
Siden profesjonelle brukere kan kjøpe PU-produkter gjennom detaljhandelen, anbefaler Soudal å inkludere de nye merkingssetningene på PU-produkter i detaljhandelen. Dette vil bli utarbeidet av Soudal for alle PU-produkter.
Vil PU-lim, -fugemasser og -skum forbli tilgjengelig?
Begrensningen tar sikte på å unngå usikker håndtering av diisocyanater, ikke å begrense produktets tilgjengelighet. På grunn av deres unike egenskaper på mange bruksområder vil PU-lim, -fugemasser og -skum forbli allment tilgjengelig.
Hvilken timing kreves?
Den nye forskriften betyr at alle profesjonelle brukere av PU-produkter skal ha opplæring og sertifisering innen 24. august 2023. Opplæringskravene skal nevnes på emballasje som kommer på markedet fra og med 24. februar 2022. PU-produkter som har kommet på markedet før 24. februar 2022, påvirkes ikke av denne forskriften med hensyn til dette merkingskravet.
For mer informasjon, ikke nøl med å kontakte ditt lokale Soudal-kontor hvis du har flere spørsmål.