Menu Sluiten

Tagħrif dwar it-taħriġ

Użu sigur tad-diisoċjanati, użati f’adeżivi, siġillanti u fowms tal-Poliuretan (PU)

Fl-4 t’Awwissu 2020, ġiet ippubblikata restrizzjoni Ewropea fuq id-diisoċjanati mill-awtoritajiet tal-UE taħt REACH, biex tiġi evitata sensitizzazzjoni potenzjali minn dawn is-sustanzi, tipikament preżenti fi prodotti tal-PU mhux ikkurati bħal adeżivi, siġillanti u fowm tal-PU. Din ir-restrizzjoni l-ġdida teħtieġ tikkettar u taħriġ addizzjonali qabel l-użu professjonali ta’ prodotti li fihom > 0.1% diisoċjanati monomeriċi.
L-adeżivi u s-siġillanti tal-PU huma versatili u siguri meta jintużaw b’mod korrett. Huma jintużaw għal ħafna applikazzjonijiet fil-kostruzzjoni, fit-trasport, fl-assemblaġġi u ħafna aktar. Il-prodotti tal-PU huma magħmula billi jirreaġixxu l-isoċjanati u l-polijoli u għalhekk ir-restrizzjoni hija speċifikament rilevanti għall-utenti professjonali tal-prodotti tal-PU.

Taħriġ tal-PU meħtieġ sa Awwissu 2023
Mill-24 ta’ Awwissu 2023, huwa meħtieġ taħriġ għall-utenti professjonali u ital-industrija tal-prodotti b’konċentrazzjoni ta’ diisoċjanat monomeriku ta’ > 0.1%. Soudal ikkooperat ma’ FEICA, l-assoċjazzjoni Ewropea tal-industrija tas-siġillanti u tal-adeżivi flimkien ma’ ISOPA u ALIPA, l-assoċjazzjonijiet tal-industrija tal-manifatturi tad-diisoċjanati, biex tipprepara materjal ta’ taħriġ sabiex jintuża mill-klijenti tagħha u l-utenti professjonali kollha tal-adeżivi, siġillanti jew fowms tal-PU.
It-taħriġ ma jissostitwixxix u ma jemendax rekwiżiti oħra taw-saħħa u s-sigurtà iżda jiżdied magħhom. Biex l-utenti jiġu infurmati bil-prodotti involuti, ir-rekwiżit tat-taħriġ għandu jissemma’ fuq l-imballaġġ mill-24 ta’ Frar 2022. Biex niżguraw li l-utenti professjonali jkunu infurmati anke meta jixtru prodotti bl-imnut, aħna nirrakkomandaw li tiġi inkluża l-informazzjoni dwar prodotti bl-imnut ukoll.

Materjal ta’ Taħriġ disponibbli sa Frar 2022
Il-materjal ta’ taħriġ se jkun disponibbli permezz ta’ pjattaforma ta’ tagħlim elettroniku sa Frar 2022 fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE, kmieni biżżejjed biex l-utenti kollha tal-prodotti tal-PU jiġu mħarrġa u ċċertifikati sal-24 t’Awwissu 2023. It-taħriġ online se jkun aċċessibbli permezz ta’ desktop, tablet u kif ukoll permezz ta’ apparat mobbli. It-trainees jirċievu ċertifikat personali wara t-tlestija b’suċċess tat-taħriġ.

Soudal qed tieħu l-passi kollha meħtieġa biex tiżgura li dan it-taħriġ onlajn għall-użu ta’ siġillanti, adeżivi u fowms tal-PU mill-klijenti ta’ Soudal ikun disponibbli bla ħlas. Jekk jogħġbok iċċekkja wkoll kwalunkwe dispożizzjonijiet nazzjonali f’pajjiżek.

Ir-rabta ta ‘hawn fuq hija ideali għal applikazzjonijiet tipiċi ta’ siġillanti PU, fowms u adeżivi f’ippakkjar żgħir (bħal skrataċ, boroż tal-fojl jew bottijiet tal-fowm PU). Għal kwalunkwe applikazzjoni oħra tal-PU (eż. tnabar, taħlitiet miftuħa), tista’ tagħżel it-taħriġ xieraq mil-lista kompluta: link

Xi mistoqsijiet frekwenti huma mwieġba hawn taħt

Id-diisoċjanati huma siguri?
Bħal bosta sustanzi oħra, l-użu tad-diisoċjanati huwa sigur meta jiġu ttrattati skont il-ġestjoni tar-riskju rilevanti u l-miżuri tas-sigurtà. Huwa importanti wkoll li tkun taf li l-ebda diisoċjanati ma jistgħu jinstabu f’oġġetti lesti. Id-diisoċjanati jintużaw biss bħala kimiki reattivi; jirreaġixxu mal-polijol biex jiffurmaw il-prodott tal-PU u jiġu kkunsmati waqt it-twebbis.
X’inhi s-sensitizzazzjoni?
Sensitizzazzjoni tfisser li wara espożizzjoni, persuna tista’ ssir allerġika għas-sustanza. Dan jiġri wkoll lil ħafna nies li jiġu f’kuntatt mal-polline jew il-moffa. Jekk tkun sensitizzata, kull darba li l-persuna terġa’ tiġi f’kuntatt mas-sustanza (anke f’konċentrazzjonijiet baxxi ħafna) il-persuna jista’ jkollha reazzjoni allerġika għolja b’impatt fuq in-nifs (eż. l-ażma). Il-maġġoranza ta’ individwi b’ażma relatata juru sinjali ta’ titjib jew jirkupraw għal kollox wara li tieqaf l-espożizzjoni.
X’għandu bżonn jagħmel distributur jew rivenditur?
Huwa għandu jgħaddi l-informazzjoni mingħand il-fornitur tal-prodott lill-klijenti tiegħu. Ir-rekwiżit tat-taħriġ qabel l-użu professjonali, se jkun stampat diġà fuq l-imballaġġ. Ladarba distributur innifsu ma jużax il-prodott, il-persunal tal-ħanut m’għandu bżonn l-ebda taħriġ.
Ir-restrizzjoni kif tinfluwenza l-użu minn naħa tal-konsumatur?
Dan ir-regolament il-ġdid japplika biss għall-professjonisti u l-industrija. Restrizzjoni separata għall-użu min-naħa tal-konsumatur daħlet fis-seħħ bosta snin ilu, li introduċiet ir-rekwiżit li jiġu inklużi l-ingwanti mal-imballaġġ tal-prodotti għall-konsumaturi tal-PU.
Prodotti tal-PU fil-kanali tal-bejgħ bl-imnut għandhom jiġu ttikkettati kif xieraq?
Ladarba huwa possibbli għall-utenti professjonali li jixtru prodotti tal-PU fil-kanali tal-bejgħ bl-imnut, Soudal tirrakkomanda li jiġu inklużi wkoll is-sentenzi l-ġodda tat-tikkettar fuq prodotti tal-PU bl-imnut. Dan se jkun ippreparat minn Soudal għall-prodotti kollha tal-PU.
L-adeżivi, is-siġillanti u l-fowms tal-PU jibqgħu disponibbli?
Ir-restrizzjoni għandha l-għan li tevita t-tqandil mhux sigur tad-diisoċjanati, mhux li tillimita d-disponibbiltà tal-prodott. Minħabba l-proprjetajiet uniċi tagħhom f’ħafna applikazzjonijiet l-adeżivi, is-siġillanti u l-fowms tal-PU se jibqgħu disponibbli b’mod wiesa’.
Xi żmien huwa meħtieġ?
Ir-regolament il-ġdid ifisser li sal-24 ta’ Awwissu 2023 l-utenti professjonali kollha tal-prodotti tal-PU jiġu mħarrġa u ċċertifikati. Ir-rekwiżiti tat-taħriġ għandhom jissemmew fuq l-imballaġġ imqiegħed fis-suq mill-24 ta’ Frar 2022. Prodotti tal-PU li tqiegħdu fis-suq qabel l-24 ta’ Frar 2022, mhumiex affettwati minn dan ir-regolament fir-rigward ta’ dan ir-rekwiżit tat-tikkettar.

Għal aktar informazzjoni, tiddejjaqx tikkuntattja l-uffiċċju lokali ta’ Soudal f’każ li jkollok aktar mistoqsijiet.