Menu Sluiten

Informācija par apmācību

Poliuretāna (PU) līmēs, hermētiķos un putās izmanto diizocianātu droša lietošana

2020. gada 4. augustā ES iestādes saskaņā ar REACH publicēja Eiropas ierobežojumu attiecībā uz diizocianātiem, lai izvairītos no iespējamas sensibilizācijas ar šīm vielām, kas parasti sastopamas nesacietējušos PU izstrādājumos, piemēram, PU līmēs, hermētiķos un putās. Saskaņā ar šo jauno ierobežojumu nepieciešams papildu marķējums un apmācība pirms tādu izstrādājumu profesionālas lietošanas, kas satur> 0,1 % monomēru diizocianātu. PU līmes un hermētiķi ir universāli un droši, tos pareizi lietojot. Tos izmanto daudzos būvniecības, transporta, montāžas un daudzos citos lietojumos. PU izstrādājumi tiek izgatavoti, reaģējot izocianātiem un polioliem, tāpēc šis ierobežojums ir īpaši svarīgs profesionāliem PU izstrādājumu lietotājiem.

PU apmācība nepieciešama līdz 2023. gada augustam
Sākot ar 2023. gada 24. augustu, izstrādājumu, kuru monomēra diizocianāta koncentrācija ir> 0,1 %, profesionāliem un rūpnieciskiem lietotājiem ir nepieciešama apmācība. Uzņēmums Soudal ir sadarbojies ar FEICA, Eiropas līmju un hermētiķu rūpniecības nozares asociāciju, un ISOPA un ALIPA, diizocianātu ražotāju nozares asociācijām, lai izstrādātu saviem klientiem un visiem profesionāliem PU līmju, hermētiķu vai putu lietotājiem paredzētu apmācību materiālu. Ievadvideo ir atrodams šeit. Apmācība neaizstāj un negroza citas veselības un drošības prasības, bet papildina tās. Lai informētu lietotājus par saistītajiem izstrādājumiem, no 2022. gada 24. februāra uz iepakojuma jānorāda šī apmācības prasība. Lai profesionālie lietotāji tiktu informēti, arī iegādājoties mazumtirdzniecības izstrādājumus, iesakām pievienot šo informāciju arī mazumtirdzniecības izstrādājumiem.
Apmācību materiāls pieejams 2022. gada februārī
Apmācību materiāls būs pieejams ar mācību platformas starpniecību visās oficiālajās ES valodās ne vēlāk kā 2022. gada februārī — pietiekami agri, lai visi PU izstrādājumu lietotāji tiktu apmācīti un sertificēti līdz 2023. gada 24. augustam. Tiešsaistes apmācība būs pieejama, izmantojot galddatorus, planšetdatorus un mobilās ierīces. Pēc sekmīgas apmācības dalībnieki saņems personīgu sertifikātu.

Uzņēmums Soudal veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šī tiešsaistes apmācība par hermētiķu, līmju un PU putu lietošanu Soudal klientiem būs pieejama bez maksas. Lūdzu, pārskatiet arī visus savas valsts noteikumus.

Iepriekš minētā saite ir ideāli piemērota tipiskiem PU hermētiķu, putu un adhezīvu lietojumiem nelielos iepakojumos (piemēram, kasetnēs, folijas maisiņos vai PU putu kārbās). Jebkuram citam PU lietojumam (piemēram, mucās, atvērtos maisījumos) varat izvēlēties atbilstošu apmācību no pilnā saraksta: saite

Tālāk ir sniegtas atbildes uz dažiem bieži uzdotajiem jautājumiem

Vai diizocianāti ir droši?
Tāpat kā daudzu vielu, arī diizocianātu lietošana ir droša tad, ja to apstrāde tiek veikta saskaņā ar attiecīgajiem riska pārvaldības un drošības pasākumiem. Ir arī svarīgi zināt, ka diizocianāti nav sastopami gatavos izstrādājumos. Diizocianātus izmanto tikai kā reaģējošas ķīmiskas vielas; tie reaģē ar poliolu, veidojot PU produktu, un tiek patērēti sacietēšanas laikā.
Kas ir sensibilizācija?
Sensibilizācija nozīmē to, ka pēc pakļaušanas vielas iedarbībai, cilvēkam var rasties alerģija pret šo vielu. Daudziem cilvēkiem šāda reakcijas rodas arī saskarē ar ziedputekšņiem vai pelējumu. Ja cilvēkam ir notikusi sensibilizācija, katru reizi, atkal nonākot saskarē ar šo vielu (pat ļoti zemā koncentrācijā), cilvēkam var būt izteikta alerģiska reakcija līdz ar elpošanas traucējumiem (piemēram, astma). Lielākajai daļai cilvēku, kas piedzīvo ar sensibilizāciju saistītu astmu, pēc vielas iedarbības pārtraukšanas notiek stāvokļa uzlabošanās vai pilnīga atveseļošanās.
Kas jādara izplatītājam vai tālākpārdevējam?
Izplatītājam vai tālākpārdevējam jānodod informācija no produkta piegādātāja saviem klientiem. Apmācības prasība pirms profesionālas lietošanas jau būs uzdrukāta uz iepakojuma. Tā kā izplatītājs izstrādājumu neizmanto pats, veikala personāla apmācība nav nepieciešama.
Kā šis ierobežojums ietekmē sadzīves lietošanu?
Šī jaunā regula attiecas tikai uz profesionāļiem un rūpniecību. Pirms vairākiem gadiem stājās spēkā atsevišķs ierobežojums sadzīves lietošanai, ieviešot prasību iekļaut cimdus patēriņa PU izstrādājumu komplektācijā.
Vai PU izstrādājumi mazumtirdzniecības kanālos būtu attiecīgi jāmarķē?
Tā kā profesionāliem lietotājiem ir iespējams iegādāties PU izstrādājumus mazumtirdzniecības kanālos, uzņēmums Soudal iesaka pievienot jaunos marķējuma teikumus arī mazumtirdzniecības PU izstrādājumiem. Uzņēmums Soudal to sagatavos visiem PU izstrādājumiem.
Vai PU līmes, hermētiķi un putas arvien būs pieejami?
Ierobežojuma mērķis ir izvairīties no nedrošas apiešanās ar diizocianātiem, nevis ierobežot izstrādājumu pieejamību. Pateicoties PU līmju, hermētiķu un putu unikālajām īpašībām daudzos lietojumos, tie paliks plaši pieejami.
Kāds ir paredzētais termiņš?
Jaunā regula nozīmē to, ka līdz 2023. gada 24. augustam visiem profesionālajiem PU izstrādājumu lietotājiem jābūt apmācītiem un sertificētiem. Apmācības prasībām jābūt minētām uz iepakojuma, kas laists tirgū no 2022. gada 24. februāra. Šīs regulas minētā marķēšanas prasība neattiecas uz PU izstrādājumiem, kas laisti tirgū pirms 2022. gada 24. februāra.
Papildu jautājumu gadījumā droši sazinieties ar vietējo Soudal biroju, lai iegūtu vairāk informācijas.