Menu Sluiten

Informacije o treningu

Sigurna upotreba diizocijanata u poliuretanskim (PUR) ljepilima, brtvilima i pjenama

4. kolovoza 2020. godine nadležna tijela Europske unije objavila su u sklopu Uredbe REACH (registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) ograničenje o diizocijanatima kako bi se izbjegla potencijalna senzitizacija na te tvari, najčešće prisutne u nekristaliziranim PUR proizvodima, kao što su PUR ljepila, brtvila i pjene. Novim se ograničenjem prije stručne uporabe proizvoda koji sadrže više od 0,1 % monomernih diizocijanata zahtijevaju dodatno označavanje i obuka.
PUR ljepila i brtvila imaju raznovrsnu primjenu i sigurni su, ako se ispravno upotrebljavaju. Koriste se u mnoge svrhe u graditeljstvu, transportu, montaži i dr. PUR proizvodi nastaju reakcijom izocijanata i poliola pa je ograničenje posebno relevantno za profesionalne korisnike PUR proizvoda.

Obuka o poliuretanima bit će potrebna od kolovoza 2023. godine

Od 24. kolovoza 2023. godine bit će potrebna obuka za profesionalne i industrijske korisnike proizvoda s koncentracijom monomernih diizocijanata većom od 0,1 %. Tvrtka Soudal surađivala je s FEICA-om, Udruženjem europskih proizvođača brtvila i ljepila koje čine i ISOPA i ALIPA, sektorska udruženja proizvođača diizocijanata, radi pripreme materijala za obuku koje će upotrebljavati njezini klijenti i svi profesionalni korisnici PUR ljepila, brtvila ili pjene. Uvodni videozapis možete pronaći ovdje.
Obuka ne zamjenjuje niti izmjenjuje druge zdravstvene i sigurnosne uvjete, već ih nadopunjuje. Da bismo obavijestili korisnike o uključenim proizvodima, zahtjev za obukom trebao bi se navoditi na pakiranju od 24. veljače 2022. Kako bismo osigurali da profesionalni korisnici budu informirani čak i kad kupuju proizvode u maloprodaji, preporučujemo da informacije budu navedene i na njima.

Materijali za obuku bit će dostupni od veljače 2022. godine

Materijali za obuku bit će dostupni putem platforme za e-učenje od veljače 2022. godine na svim službenim jezicima Europske Unije, dovoljno rano kako bi svi korisnici PUR proizvoda mogli primiti obuku i certifikat do 24. kolovoza 2023. godine. Mrežna obuka bit će dostupna putem stolnog računala, tableta i mobilnih uređaja. Polaznici će nakon uspješnog dovršetka obuke primiti certifikat.

Tvrtka Soudal poduzima sve potrebne mjere da osigura da mrežna obuka o uporabi brtvila, ljepila i PUR pjena bude besplatno dostupna njezinim klijentima. Provjerite postoje li u Vašoj zemlji bilo kakvi nacionalni propisi.

Gornja veza idealna je za tipične primjene PU brtvila, pjena i ljepila u malim pakiranjima (kao što su ulošci, vrećice od folije ili limenke od PU pjene). Za bilo koju drugu PU primjenu (npr. bubnjevi, otvorene mješavine), možete odabrati odgovarajuću obuku s cjelovitog popisa: veza

U nastavku su odgovori na neka česta pitanja

Jesu li diizocijanati sigurni?

Kao i kod mnogih drugih tvari, uporaba diizocijanata sigurna je kada se njima rukuje u skladu s relevantnim sigurnosnim mjerama i mjerama upravljanja rizikom. Važno je znati i da se diizocijanati mogu pronaći u gotovim artiklima. Diizocijanati se upotrebljavaju samo kao reaktivne kemikalije. Reagiraju s poliolom i oblikuju PUR proizvode koji se upotrebljavaju tijekom postupka kristalizacije.

Što je senzitizacija?

Senzitizacija znači da osoba nakon izlaganja određenoj tvari može postati alergična na nju. To se događa i mnogima koji dođu u kontakt s peludi ili plijesni. Ako je osoba preosjetljiva, svaki put kada ponovo dođe u kontakt s tom tvari (čak i ako je koncentracija vrlo mala), može nastupiti jaka alergijska reakcija s respiratornim učinkom (npr. astma). Većina pojedinaca s astmom koja nastupi u tom slučaju pokazuje znakove poboljšanja ili se potpuno oporavi nakon prestanka izloženosti.

Što distributer ili prodavač treba učiniti?

Treba svojim korisnicima proslijediti informacije koje je primio od dobavljača proizvoda. Obuka koja je potrebna prije stručne uporabe bit će već ispisana na pakiranju. S obzirom na to da se distributer ne koristi proizvodom, nije potrebna obuka osoblja u trgovini.

Kako ograničenje utječe na potrošnju?

Nova se regulacija odnosi samo na stručnjake i djelatnosti. Posebno ograničenje uporabe stupilo je na snagu prije nekoliko godina kada je uveden uvjet isporuke rukavica s pakiranjem PUR proizvoda u maloprodaji.

Trebaju li poliuretanski proizvodi u kanalima maloprodaje biti označeni na odgovarajući način?

S obzirom na to da profesionalni korisnici mogu kupiti PUR proizvode putem maloprodajnih kanala, preporuka je tvrtke Soudal da i PUR proizvodi u maloprodaji sadrže nove oznake. Tvrtka Soudal pripremit će to za sve poliuretanske proizvode.

Hoće li PUR ljepila, brtvila i pjene biti i dalje dostupni?

Ograničenjem se cilja na izbjegavanje nesigurnog rukovanja diizocijanatima, a da se pritom ne ograniči dostupnost proizvoda. Zahvaljujući svojim jedinstvenim svojstvima u mnogim primjenama, PUR ljepila, brtvila i pjene bit će i dalje široko dostupni.

Koje datume treba zapamtiti?

Novom uredbom određeno je da će do 24. kolovoza 2023. svi profesionalni korisnici PUR proizvoda trebati primiti obuku i certifikat. Uvjeti obuke trebaju biti navedeni na pakiranjima koja se stavljaju na tržište od 24. veljače 2022. PUR proizvodi koji se stave na tržište do 24. veljače 2022. ne podliježu toj uredbi što se tiče uvjeta označavanja.

Da biste saznali više ili postavili dodatna pitanja, slobodno se obratite lokalnom predstavništvu tvrtke Soudal.