Menu Sluiten

Koulutustiedot

Di-isosyanaattien turvallinen käyttö polyuretaaniin (PU) perustuvissa adhesiiveissa, tiivistysaineissa ja vaahdoissa

EU:n viranomaiset julkaisivat 4. elokuuta 2020 REACH-asetukseen perustuvan, di-isosyanaattien käyttöä koskevan rajoituksen. Sen tarkoituksena on estää mahdollista herkistymistä näille aineille, joita esiintyy tyypillisesti kovettumattomissa PU-tuotteissa, kuten adhesiiveissa, tiivistysaineissa ja vaahdoissa. Uusi rajoitus edellyttää lisämerkintöjä ja koulutusta ennen sellaisten tuotteiden ammatillista käyttöä, joiden monomeeristen di-isosyanaattien pitoisuus on > 0,1 %.
PU-adhesiivit ja ‑tiivistysaineet ovat monipuolisia ja oikein käytettynä turvallisia. Niitä käytetään monenlaisiin tarkoituksiin esimerkiksi rakennusalalla, kuljetuksessa ja kokoonpanossa. PU-tuotteet valmistetaan antamalla isosyanaattien ja polyolien reagoida, joten rajoitus on erityisen olennainen PU-tuotteiden ammatillisten käyttäjien kannalta.

PU-koulutus pakollinen elokuuhun 2023 mennessä
Ammatillisilta ja teollisilta käyttäjiltä vaaditaan 24. elokuuta 2023 lukien koulutus tuotteille, joiden monomeerisen di-isosyanaatin pitoisuus on > 0,1 %. Soudal on yhteistyössä Euroopan tiivistysaine- ja adhesiiviteollisuuden järjestön FEICAn sekä di-isosyanaatin valmistajien järjestöjen ISOPAn ja ALIPAn kanssa laatinut koulutusmateriaalit, joita sen asiakkaat ja ammatilliset PU-adhesiivien, ‑tiivistysaineiden tai ‑vaahtojen käyttäjät voivat käyttää. Johdantovideo on saatavana täältä.
Koulutus täydentää työturvallisuusvaatimuksia, ei korvaa tai muuta niitä. Tuotteiden käyttäjille on ilmoitettava koulutusvaatimuksesta mainitsemalla siitä pakkauksessa 24. helmikuuta 2022 alkaen. Suosittelemme näiden tietojen sisällyttämistä myös vähittäismyyntituotteisiin, jotta voidaan varmistaa, että ammatilliset käyttäjät saavat tarvittavat tiedot myös ostaessaan tuotteita vähittäiskaupasta.

Koulutusmateriaali käytettävissä viimeistään helmikuussa 2022
Koulutusmateriaali tarjotaan käyttöön verkkokoulutusalustalla viimeistään helmikuussa 2022 kaikilla EU:n virallisilla kielillä, jolloin kaikki PU-tuotteiden käyttäjät ehtivät käydä koulutuksen ja hankkia sertifioinnin 24. elokuuta 2023 mennessä. Verkkokurssia voi käyttää tietokoneella, tabletilla ja mobiililaitteilla. Kurssin suorittaneille annetaan henkilökohtainen kurssitodistus.
Linkki ilmoitetaan täällä, kun verkkokurssimateriaali on käytettävissä.
Soudal on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla voidaan varmistaa, että Soudalin valmistamien tiivistysaineiden, adhesiivien ja PU-vaahtojen käytön verkkokurssi tarjotaan käyttöön veloituksetta. Tarkista myös kotimaasi mahdolliset kansalliset määräykset.

Yllä oleva linkki on ihanteellinen tyypillisiin PU-tiivisteiden, -vaahtojen ja -liimojen käyttösovelluksiin pienissä pakkauksissa (kuten patruunoissa, foliopusseissa tai PU-vaahtopurkeissa). Kaikkiin muihin PU-sovelluksiin (esim. tynnyrit, avoimet seokset) voit valita sopivan koulutuksen täydellisestä luettelosta: linkki

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia

Ovatko di-isosyanaatit turvallisia?
Di-isosyanaattien käyttö on monien muiden aineiden tapaan turvallista, kun niiden käsittelyssä noudatetaan tarvittavia riskienhallinta- ja turvallisuustoimia. Lisäksi on tärkeää huomata, ettei valmiissa tuotteissa ole di-isosyanaatteja. Di-isosyanaatteja käytetään vain kemikaalien reaktioissa: ne muodostavat PU-tuotteen reagoimalla polyolin kanssa ja kuluvat pois kovettumisen aikana.

Mitä herkistyminen tarkoittaa?
Herkistyminen tarkoittaa sitä, että ihminen saattaa tulla aineelle allergiseksi altistuttuaan sille. Näin tapahtuu myös monille ihmisille, jotka ovat kosketuksessa siitepölyyn tai homeeseen. Herkistynyt ihminen saattaa saada voimakkaan allergisen reaktion ja hengitystieoireita (esim. astma) aina, kun hän joutuu kosketukseen kyseisen aineen kanssa, jopa silloin, kun aineen pitoisuus on hyvin pieni. Valtaosa ihmisistä, jotka saavat astmaoireita, toipuvat osittain tai kokonaan altistuksen loputtua.

Mitä jakelijan tai jälleenmyyjän täytyy tehdä?
Välittää tuotteen toimittajan antamat tiedot asiakkailleen. Pakkaukseen on jo painettu maininta ammatillista käyttöä edellyttävästä koulutusvaatimuksesta. Koska jälleenmyyjä ei käytä tuotetta itse, myymälän työntekijöitä ei tarvitse kouluttaa.

Miten rajoitus vaikuttaa kuluttajakäyttöön?
Uusi määräys koskee vain ammattilaisia ja teollisuutta. Erillinen kuluttajakäyttöä koskeva rajoitus tuli voimaan useita vuosia sitten. Sillä otettiin käyttöön vaatimus sisällyttää käsineet PU-tuotteiden kuluttajapakkauksiin.

Täytyykö merkintä tehdä vähittäismyyntikanavien PU-tuotteisiin?
Koska ammattilaiskäyttäjät voivat ostaa PU-tuotteita myös vähittäismyyntikanavien kautta, Soudal suosittelee uuden merkinnän tekemistä myös vähittäismyynnin PU-tuotteisiin. Soudal tekee sen kaikkiin PU-tuotteisiinsa.

Ovatko PU-adhesiivit, ‑tiivistysaineet ja ‑vaahdot käytössä jatkossakin?
Rajoituksen tarkoituksena on välttää di-isosyanaattien vaarallista käsittelyä, ei rajoittaa tuotteiden saatavuutta. PU-adhesiiveilla, ‑tiivistysaineilla ja ‑vaahdoilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia monissa käyttökohteissa, joten ne pysyvät laajalti saatavana.

Mitä määräaikoja asiaan liittyy?
Uuden määräyksen mukaan kaikkien PU-tuotteiden ammatillisten käyttäjien on käytävä kurssi ja saatava todistus 24. elokuuta 2023 mennessä. Koulutusvaatimuksesta on ilmoitettava pakkauksissa, jotka saatetaan markkinoille 24. helmikuuta 2022 alkaen. Merkintävaatimusta koskeva määräys ei koske PU-tuotteita, jotka on saatettu markkinoille ennen 24. helmikuuta 2022.

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Soudalin paikalliseen edustajaan.