Menu Sluiten

πληροφορίες εκπαίδευσης

Ασφαλής χρήση διισοκυανικών, που χρησιμοποιούνται σε κόλλες πολυουρεθάνης (PU), στεγανωτικά και αφρούς

Στις 4 Αυγούστου 2020, ένας ευρωπαϊκός περιορισμός για τα διισοκυανικά άλατα δημοσιεύτηκε από τις αρχές της ΕΕ στο πλαίσιο του REACH, για να αποφευχθεί η πιθανή ευαισθητοποίηση από αυτές τις ουσίες, που τυπικά υπάρχει σε ακατέργαστα προϊόντα PU όπως κόλλες PU, στεγανωτικά και αφροί. Αυτός ο νέος περιορισμός απαιτεί πρόσθετη επισήμανση και εκπαίδευση πριν από την επαγγελματική χρήση προϊόντων που περιέχουν> 0,1% μονομερικές διισοκυανικές ενώσεις.
Οι κόλλες και τα στεγανωτικά PU είναι ευέλικτα και ασφαλή όταν χρησιμοποιούνται σωστά. Χρησιμοποιούνται για πολλές εφαρμογές στην κατασκευή, τη μεταφορά, τη συναρμολόγηση και πολλές άλλες. Τα προϊόντα PU κατασκευάζονται με αντίδραση ισοκυανικών και πολυόλων, οπότε ο περιορισμός αφορά ειδικά τους επαγγελματίες χρήστες προϊόντων PU.

Απαιτείται εκπαίδευση PU έως τον Αύγουστο του 2023
Από τις 24 Αυγούστου 2023, απαιτείται εκπαίδευση για επαγγελματίες και βιομηχανικούς χρήστες προϊόντων με μονομερή συγκέντρωση διισοκυανικού> 0,1%. Η Soudal έχει συνεργαστεί με τη FEICA, την ευρωπαϊκή ένωση στεγανωτικών και συγκολλητικών βιομηχανιών μαζί με την ISOPA και την ALIPA, τις ενώσεις της βιομηχανίας των διισοκυανικών, για την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για χρήση από τους πελάτες της και τους επαγγελματίες χρήστες κόλλας PU, στεγανωτικών ή αφρού. Ένα βίντεο εισαγωγής μπορείτε να βρείτε εδώ. Η εκπαίδευση δεν αντικαθιστά ή τροποποιεί άλλες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας αλλά είναι επιπρόσθετη σε αυτές. Για την ενημέρωση των χρηστών για τα εμπλεκόμενα προϊόντα, η απαίτηση εκπαίδευσης πρέπει να αναφέρεται στη συσκευασία από τις 24 Φεβρουαρίου 2022. Για να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες χρήστες ενημερώνονται ακόμη και όταν αγοράζουν προϊόντα λιανικής, συνιστούμε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες και για προϊόντα λιανικής.

Εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο έως τον Φεβρουάριο του 2022
Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο μέσω πλατφόρμας e-learning έως τον Φεβρουάριο του 2022 σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, αρκετά νωρίς ώστε όλοι οι χρήστες προϊόντων PU να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν έως τις 24 Αυγούστου 2023. Η διαδικτυακή εκπαίδευση θα είναι προσβάσιμη μέσω επιτραπέζιου υπολογιστή, tablet ως καθώς και κινητές συσκευές. Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν ένα προσωπικό πιστοποιητικό μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Η Soudal αναλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι αυτή η διαδικτυακή εκπαίδευση για τη χρήση στεγανωτικών, συγκολλητικών και αφρών PU από πελάτες της Soudal θα διατίθεται δωρεάν. Ελέγξτε επίσης τυχόν εθνικές διατάξεις στη χώρα σας.

Ο παραπάνω σύνδεσμος είναι ιδανικός για τυπικές εφαρμογές στεγανωτικών, αφρών και συγκολλητικών PU σε μικρές συσκευασίες (όπως φυσίγγια, σακούλες από αλουμινόχαρτο ή δοχεία αφρού PU). Για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή PU (π.χ. βαρέλια, ανοικτά μείγματα), μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη εκπαίδευση από τον πλήρη κατάλογο: σύνδεσμος

Κάποιες συχνές ερωτήσεις απαντώνται παρακάτω

Είναι τα διισοκυανικά άλατα ασφαλή;
Όπως πολλές ουσίες, η χρήση των διισοκυανικών είναι ασφαλής όταν χειρίζονται σύμφωνα με τα σχετικά μέτρα διαχείρισης κινδύνου και ασφάλειας. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν διισοκυανικά σε τελικά προϊόντα. Τα διισοκυανικά χρησιμοποιούνται μόνο ως αντιδραστικά χημικά. Αντιδρούν με την πολυόλη για να σχηματίσουν το προϊόν PU και καταναλώνονται κατά την ωρίμανση.

Τι είναι ευαισθητοποίηση;
Ευαισθητοποίηση σημαίνει ότι μετά την έκθεση, ένα άτομο μπορεί να γίνει αλλεργικό στην ουσία. Αυτό συμβαίνει επίσης σε πολλούς ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με γύρη ή μούχλα. Εάν ευαισθητοποιηθεί, κάθε φορά που το άτομο έρχεται ξανά σε επαφή με την ουσία (ακόμη και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις) το άτομο μπορεί να έχει υψηλή αλλεργική αντίδραση με αναπνευστικές επιπτώσεις (π.χ. άσθμα). Η πλειοψηφία των ατόμων με σχετικό άσθμα παρουσιάζουν βελτίωση ή πλήρη ανάρρωση μετά τη διακοπή της έκθεσης.

Τι χρειάζεται να κάνει ένας διανομέας ή μεταπωλητής;
Θα πρέπει να διαβιβάσει τις πληροφορίες από τον προμηθευτή του προϊόντος στους πελάτες του. Η απαίτηση εκπαίδευσης πριν από την επαγγελματική χρήση, θα είναι ήδη τυπωμένη στη συσκευασία. Δεδομένου ότι ο διανομέας δεν χρησιμοποιεί το προϊόν μόνος του, δεν απαιτείται εκπαίδευση του προσωπικού του καταστήματος.

Πώς επηρεάζει ο περιορισμός τη χρήση των καταναλωτών;
Αυτός ο νέος κανονισμός ισχύει μόνο για επαγγελματίες και βιομηχανίες. Ένας ξεχωριστός περιορισμός για τη χρήση των καταναλωτών τέθηκε σε ισχύ πριν από αρκετά χρόνια, εισάγοντας την απαίτηση να περιλαμβάνονται γάντια με τη συσκευασία καταναλωτικών προϊόντων PU.

Πρέπει τα προϊόντα PU στα κανάλια λιανικής να επισημαίνονται ανάλογα;
Καθώς είναι δυνατό για επαγγελματίες χρήστες να αγοράζουν προϊόντα PU σε κανάλια λιανικής, η Soudal συνιστά να συμπεριληφθούν οι νέες προτάσεις επισήμανσης και στα προϊόντα PU λιανικής. Αυτό θα προετοιμαστεί από τη Soudal για όλα τα προϊόντα PU.

Θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες οι κόλλες PU, στεγανωτικά και αφροί;
Ο περιορισμός αποσκοπεί στην αποφυγή μη ασφαλούς χειρισμού των διισοκυανικών ενώσεων, όχι στον περιορισμό της διαθεσιμότητας των προϊόντων. Λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων τους σε πολλές εφαρμογές κόλλες PU, στεγανωτικά και αφροί θα παραμείνουν ευρέως διαθέσιμα.

Τι χρονοδιάγραμμα απαιτείται;
Ο νέος κανονισμός σημαίνει ότι έως τις 24 Αυγούστου 2023 όλοι οι επαγγελματίες χρήστες προϊόντων PU θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν. Οι απαιτήσεις κατάρτισης πρέπει να αναφέρονται στη συσκευασία που διατίθεται στην αγορά από τις 24 Φεβρουαρίου 2022. Τα προϊόντα PU που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, δεν επηρεάζονται από τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά αυτήν την απαίτηση επισήμανσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το τοπικό σας γραφείο Soudal σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω απορίες.