Menu Sluiten

Uddannelsesinformation

Sikker anvendelse af diisocyanater, der anvendes i polyurethan (PU)-klæbemidler, fugemasser og skumtyper

D. 4. august 2020 offentliggjorde EU-myndighederne en europæisk begrænsning af diisocyanater under REACH for at undgå potentiel sensibilisering over for disse stoffer, der typisk findes i uhærdede PU-produkter som PU-klæbemidler, fugemasser og skumtyper. Denne nye begrænsning kræver yderligere mærkning og uddannelse forud for professionel brug af produkter, der indeholder > 0,1 % monomeriske diisocyanater.
PU-klæbe- og -tætningsmidler er alsidige og sikre, når de anvendes korrekt. De anvendes til mange formål inden for byggeri, transport, montage og meget mere. PU-produkter fremstilles ved at lade isocyanater og polyoler reagere, så begrænsningen er særligt relevant for professionelle brugere af PU-produkter.

PU-uddannelse bliver et krav senest i august 2023
Fra d. 24. august 2023 stilles der krav om uddannelse for professionelle og industrielle brugere af produkter med en koncentration af monomeriske diisocyanater på > 0,1%. Soudal har samarbejdet med FEICA – den europæiske brancheorganisation for tætnings- og klæbemiddelsindustrien – samt ISOPA og ALIPA – brancheorganisationerne for diisocyanatproducenter – om at forberede uddannelsesmateriale til sine kunder og alle professionelle brugere af PU-klæbemidler, fugemasser og skum.

Uddannelsen erstatter eller ændrer ikke andre sundheds- og sikkerhedskrav, men er blot et supplement til disse. For at informere brugerne om de pågældende produkter, bør uddannelseskravet fremgå af emballagen fra d. 24. februar 2022. For at sikre, at professionelle brugere også informeres, når de køber detailprodukter, anbefaler vi, at informationerne også oplyses på detailprodukterne.

Uddannelsesmateriale vil være tilgængeligt i februar 2022
Uddannelsesmaterialet vil blive stillet til rådighed via en e-læringsplatform senest i februar 2022 på alle officielle EU-sprog, så alle brugere af PU-produkter kan blive uddannet og certificeret senest den 24. august 2023. Online-uddannelse vil være tilgængelig via computer, tablet og mobile enheder. Kursisterne vil modtage et personligt certifikat, når de har gennemført uddannelsen.

Soudal træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at denne online-uddannelse ifm. anvendelsen af fugemasser, klæbemidler og PU-skum, bliver frit tilgængelig for Soudals kunder. Se desuden eventuelle nationale bestemmelser i dit land.

Ovenstående link er ideelt til typiske anvendelser af PU-tætningsmidler, skum og klæbemidler i små emballager (f.eks. patroner, folieposer eller PU-skumdåser). Til enhver anden PU-anvendelse (f.eks. tromler, åbne blandinger) kan du vælge den relevante uddannelse fra den komplette liste: link

Find svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål nedenfor:

Er diisocyanater sikre?
Ligesom mange andre stoffer er brugen af diisocyanater sikker, når disse håndteres i overensstemmelse med relevante risikohåndterings- og sikkerhedsforanstaltninger. Det er også vigtigt at fastslå, at der ikke findes diisocyanater i færdige produkter. Diisocyanater anvendes kun som reaktive kemikalier; de reagerer med polyoler for at danne PU-produktet og konsumeres under hærdningen.

Hvad er sensibilisering?
Sensibilisering betyder, at en person kan blive allergisk over for et stof efter eksponering. Dette sker også for mange mennesker, der kommer i kontakt med pollen eller skimmelsvamp. Hvis personen er sensibiliseret, kan han/hun, hver gang vedkommende igen kommer i kontakt med stoffet (selv ved meget lave koncentrationer), få en kraftig allergisk reaktion med respiratoriske udfordringer (f.eks. astma). Størstedelen af de personer, der får astmasymptomer i forbindelse med eksponeringen, oplever, at deres tilstand forbedres, eller at de kommer sig helt, når eksponeringen ophører.

Hvad skal en distributør eller forhandler gøre?
Distributøren eller forhandleren skal videreformidle oplysningerne fra produktleverandøren til sine kunder. Kravet om uddannelse før professionel brug vil allerede være påtrykt emballagen. Da en distributør ikke selv bruger produktet, er det ikke nødvendigt at uddanne dennes salgspersonale.

Hvordan påvirker begrænsningen forbrugeranvendelsen?
Denne nye forordning gælder kun for erhvervsfolk og industrien. En særskilt begrænsning for forbrugeranvendelse trådte i kraft for flere år siden, hvor der blev indført et krav om, at handsker skulle indgå som en del af PU-forbrugsvarernes emballage.

Bør PU-produkter hos detailkanaler mærkes i overensstemmelse hermed?
Da det er muligt for professionelle brugere at købe PU-produkter via detailhandlen, anbefaler Soudal, at de nye mærkningsoplysninger også medtages på PU-produkter i detailhandlen. Dette vil blive udarbejdet af Soudal til alle PU-produkter.

Vil PU-klæbemidler, fugemasser og skumtyper fortsat være tilgængelige?
Formålet med begrænsningen er at undgå usikker brug og håndtering af diisocyanater og ikke at begrænse produkttilgængeligheden. På grund af deres unikke egenskaber i mange anvendelser, vil PU-klæbemidler, fugemasser og skumtyper fortsat være bredt tilgængelige.

Hvilken tidsramme er der for de nye krav?
Den nye forordning betyder, at alle professionelle brugere af PU-produkter skal være uddannede og certificerede senest d. 24. august 2023. Uddannelseskravene bør anføres på emballagen, der markedsføres fra d. 24. februar 2022. PU-produkter, der markedsføres før d. 24. februar 2022 er ikke berørt af denne forordning med hensyn til dette mærkningskrav.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte dit lokale Soudal-kontor, hvis du har yderligere spørgsmål.