Menu Sluiten

Training info

Bezpečné použití diisokyanátů v polyuretanových (PU) lepidlech, tmelech a pěnách

Dne 4. srpna 2020 zveřejnily orgány EU v rámci nařízení REACH evropské omezení diisokyanátů, aby se zabránilo potenciální senzibilizaci těmito látkami, obvykle přítomnými v nevytvrzených PU výrobcích, jako jsou PU lepidla, tmely a pěny. Toto nové omezení vyžaduje další označování a školení před profesionálním použitím výrobků obsahujících > 0,1 % monomerních diisokyanátů.
PU lepidla a tmely jsou při správném používání univerzální a bezpečné. Používají se pro mnoho aplikací ve stavebnictví, dopravě, při montáži a mnohé další. PU výrobky se vyrábějí reakcí isokyanátů a polyolů, takže omezení je konkrétně důležité pro profesionální uživatele PU výrobků.

Školení ohledně PU vyžadované do srpna 2023

Od 24. srpna 2023 je vyžadováno školení profesionálních a průmyslových uživatelů výrobků s koncentrací monomerního diisokyanátu > 0,1 %. Společnost Soudal spolupracovala s evropskou průmyslovou asociací pro tmely a lepidla FEICA, spolu s průmyslovými asociacemi výrobců diisokyanátů ISOPA a ALIPA, na přípravě školicího materiálu pro použití jejími zákazníky a všemi profesionálními uživateli PU lepidel, tmelů nebo pěn. Úvodní video naleznete zde.
Školení nenahrazuje ani nemění jiné požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, ale doplňuje je. Za účelem informování uživatelů o výrobcích, kterých se to týká, by měl být na obalu uveden požadavek na školení od 24. února 2022. Abychom zajistili informovanost profesionálních uživatelů i při nákupu maloobchodních výrobků, doporučujeme zahrnout také informace o těchto výrobcích.

Školicí materiál dostupný do února 2022

Školicí materiál bude k dispozici prostřednictvím e-learningové platformy do února 2022 ve všech oficiálních jazycích EU, což je dostatečně brzy na to, aby všichni uživatelé PU výrobků mohli být proškoleni a získali certifikát do 24. srpna 2023. Online školení bude přístupné prostřednictvím stolního počítače, tabletu i mobilních zařízení. Po úspěšném absolvování školení obdrží účastníci osobní certifikát.
Jakmile bude k dispozici online školicí materiál, bude zde sdílen odkaz.
Společnost Soudal podniká veškeré nezbytné kroky, aby zajistila, že toto online školení o používání tmelů, lepidel a PU pěn zákazníky společnosti Soudal bude k dispozici zdarma. Zkontrolujte také veškerá národní ustanovení ve vaší zemi.

Níže jsou zodpovězeny některé často kladené otázky

Jsou diisokyanáty bezpečné?

Stejně jako u mnoha látek je použití diisokyanátů bezpečné, pokud se s nimi zachází v souladu s příslušnými opatřeními pro řízení rizik a bezpečnostními opatřeními. Je také důležité vědět, že ve vytvrzených předmětech nelze nalézt žádné diisokyanáty. Diisokyanáty se používají pouze jako reaktivní chemikálie; reagují s polyolem, aby vytvářely PU výrobek, a jsou spotřebovány během vytvrzování.

Co je senzibilizace?

Senzibilizace znamená, že po expozici by mohl být člověk alergický na danou látku. To se také stává mnoha lidem při kontaktu s pylem nebo plísní. Pokud je člověk senzibilizován, tak pokaždé, kdy je znovu v kontaktu s látkou (dokonce i při velmi nízkých koncentracích), může dojít k vysoké alergické reakci s dopady na respirační systém (např. astma). Většina jedinců se souvisejícím astmatem vykazuje zlepšení nebo úplné uzdravení po zastavení expozice.

Co je třeba, aby distributor nebo prodejce udělal?

Měl by předat informace od dodavatele výrobku svým zákazníkům. Požadavek na školení před profesionálním použitím bude již vytištěn na obalu. Jelikož distributor výrobek sám nepoužívá, není nutné žádné školení personálu prodejny.

Jak omezení ovlivňuje používání spotřebitelem?

Toto nové nařízení se vztahuje pouze na profesionály a průmysl. Před několika lety vstoupilo v platnost samostatné omezení pro použití spotřebiteli, které zavádí požadavek na zahrnutí rukavic do balení spotřebních PU výrobků.

Měly by být PU výrobky v maloobchodních kanálech označeny odpovídajícím způsobem?

Jelikož je možné, že si profesionální uživatelé zakoupí PU výrobky v maloobchodních kanálech, společnost Soudal doporučuje zahrnout nové věty týkající se označování i do maloobchodních PU výrobků. Společnost Soudal připraví tyto věty pro všechny PU výrobky.

Zůstanu PU lepidla, tmely a pěny k dispozici?

Omezení se zaměřuje na nebezpečné zacházení s diisokyanáty, nejedná se o omezení dostupnosti výrobku. Díky svým jedinečným vlastnostem v mnoha aplikacích zůstanou PU lepidla, tmely a pěny široce dostupné.

Jaké načasování je požadováno?

Nové nařízení znamená, že do 24. srpna 2023 by měli být všichni profesionální uživatelé PU výrobků proškoleni a měli by získat certifikát. Požadavky na školení by měly být zmíněny na obalech uvedených na trh od 24. února 2022. PU výrobky, které byly uvedeny na trh před 24. únorem 2022, nejsou tímto nařízením dotčeny, pokud jde o tento požadavek na označování.

Pro více informací neváhejte kontaktovat místní kancelář společnosti Soudal v případě dalších dotazů.