Menu Sluiten

информация за обучение

Безопасна употреба на диизоцианати, използвани при полиуретанови лепила, уплътнители и пяна


На 4 август 2020 г. органите на ЕС публикуваха ограничение за диизоцианатите съгласно REACH с цел да се избегне потенциална сенсибилизация от тези вещества, които обикновено присъстват в невтвърдени полиуретанови продукти, като например полиуретанови лепила, уплътнители и пяна.Това ново ограничение налага използването на допълнителни етикети и обучение преди професионалната употреба на продукти, съдържащи> 0,1% мономерни диизоцианати.Полиуретановите лепила и уплътнители са с универсално и безопасно приложение, когато се използват правилно. Те се използват за много приложения в строителството, транспорта, монтажа и много други. Полиуретановите продукти се произвеждат чрез взаимодействие на изоцианати и полиоли, така че ограничението важи с особена сила за работещите професионално с полиуретанови продукти лица.


Необходимо е провеждането на обучение, свързано с полиуретанови продукти, в срок до август 2023 г.

До 24 август 2023 г. е необходимо провеждането на обучение за лицата, работещи професионално и промишлено с продукти с концентрация на мономерни диизоцианати > 0,1%. Soudal си сътрудничи с FEICA, Асоциацията на европейската индустрия за уплътнители и лепила, заедно с ISOPA и ALIPA, индустриалните асоциации на производителите на диизоцианати, за изготвяне на обучителни материали за клиентите и за всички лица, работещи професионално с полиуретанови лепила, уплътнители или пяна. Въвеждащ видеоклип може да видите тук.Обучението не замества или изменя другите изисквания за здраво и безопасни условия, а ги допълва. За информация на използващите съответните продукти лица от 24 февруари 2022 г. на опаковките следва да бъде посочено изискването за провеждане на обучение. За да се гарантира, че професионалните потребители са информирани дори когато купуват продукти на дребно, препоръчваме да включите информацията и при продуктите на дребно.

Обучителните материали ще бъдат на разположение до февруари 2022 г.

Обучителните материали ще бъдат достъпни в платформа за електронно обучение до февруари 2022 г. на всички официални езици на ЕС, достатъчно рано, за да могат всички работещи с полиуретанови продукти лица да преминат обучение и да получат сертификат до 24 август 2023 г. Достъпът до онлайн обучението ще бъде възможен от настолни компютри, таблети, както и мобилни устройства. Преминалите обучението ще получат личен сертификат след успешното му завършване

Soudal предприема всички необходими стъпки, за да гарантира, че това онлайн обучение за използване на уплътнители, лепила и полиуретанова пяна ще бъде безплатно за клиентите на Soudal. Проверете и всички вътрешни правила във вашата страна.

Горната връзка е идеална за типични приложения на полиуретанови уплътнители, пяна и лепила в малки опаковки (като патрони, торбички от фолио или кутии от полиуретанова пяна). За всяко друго приложение на ПУ (напр. варели, отворени смеси) можете да изберете подходящото обучение от пълния списък: връзка

По-долу са дадени отговори на някои често задавани въпроси

Безопасни ли са диизоцианатите?

Подобно на много вещества, употребата на диизоцианати е безопасна, когато с тях се работи при спазване на съответните мерки за управление на риска и безопасност. Също така е важно да се знае, че диизоцианатите не присъстват в готовите изделия. Диизоцианатите се използват само като реактивни химикали; те реагират с полиол и в резултат се образува полиуретановият продукта, като те биват погълнати по време на втвърдяването.

Какво е сенсибилизация?

Сенсибилизацията означава, че след експозиция човек може да стане алергичен към веществото. Това се случва и с много хора след контакт с цветен прашец или мухъл. При сенсибилизация всеки път, когато човекът отново има контакт с веществото (дори в много ниски концентрации), може да е налице силна алергична реакция с респираторен ефект (напр. астма). Повечето хора с астма показват подобрение или пълно възстановяване след прекратяване на експозицията.

Какво трябва да направят дистрибуторите и продавачите?

Те трябва да предадат информацията от доставчика на продукта на своите клиенти. Изискването за обучение преди професионална употреба ще бъде отпечатано върху опаковката. Тъй като самият дистрибутор не използва продукта, не е необходимо обучение на персонала в магазина.

Как влияе ограничението върху употребата от страна на потребителите?

Това ново правило се прилага само за професионалните потребители и индустрията. Отделно ограничение за употреба от страна на потребителите влезе в сила преди няколко години, въвеждайки изискване за добавяне на ръкавици към опаковката на полиуретанови продукти за потребители.

Трябва ли полиуретановите продукти в каналите за търговия на дребно също да носят съответния етикет?

Тъй като е възможно професионалните потребители да закупят полиуретанови продукти в каналите за търговия на дребно, Soudal препоръчва новите изречения да бъдат включени и в етикетите на полиуретановите продукти, търгувани на дребно. Това ще бъде направено от Soudal за всички полиуретанови продукти.

Ще останат ли достъпни полиуретановите лепила, уплътнители и пяна?

Ограничението има за цел да се избегне опасната употреба на диизоцианати, а не да се ограничи наличността на продуктите. Поради уникалните си свойства при много приложения полиуретановите лепила, уплътнители и пяна ще останат широко достъпни.

Какви са необходимите срокове?

Според новото правило до 24 август 2023 г. всички лица, работещи професионално с полиуретанови продукти, трябва да преминат обучение и да получат сертификат. Изискванията за обучение трябва да бъдат посочени на опаковките, които се пускат на пазара, от 24 февруари 2022 г. Изискването за нови етикети съгласно новото правило няма да важи за полиуретанови продукти, пуснати на пазара преди 24 февруари 2022 г.

За повече информация не се колебайте да се свържете с местния офис на Soudal, в случай че имате допълнителни въпроси.